Čeština jinak

Když jsem začala učit ve škole češtinu jinak - tak, aby to dávalo smysl mně i žákům, byla jsem na to tak trochu sama. Ani v síti poučených a zkušených učitelek, které znají dobře metody RWCT, dílny čtení atd., jsem nenašla nikoho, kdo by pojal výuku čj na 1. stupni celkově jinak. Dílny čtení i dílny psaní (a ty o poznání méně) jsou mnohými učiteli chápány jako doplněk, osvěžení běžné výuky.

Začala jsem ale nacházet v zahraniční literatuře systémy založené na tzv. "daily writing workshop" , tedy každodenních dílnách psaní.

Začala jsem to zkoušet se svými žáky, později jsem se zapojila do projektu newyorské Kolumbijské univerzity, kde jsem našla velkou inspiraci a poučení.


Párkrát jsem měla možnost někde vést dílnu o "češtině jinak" třeba na jedno odpoledne a hrozně mě těšilo, když se mi pak kolegyně ozývaly, že se do toho taky pustily a funguje to.

Pokaždé jsem ale byla nervózní z toho, že je to "jak z rychlíku" a nestihneme nic pořádně.

Díky vstřícnosti spolku Kritické myšlení tak vznikl kurz ČEŠTINA JINAK

- inspirace "jak na to", když chceme češtinu učit hodně jinak - tak, aby se děti učily skutečně jazyk používat a rozumět mu

- co funguje mně, co se osvědčilo

- jednotlivé kroky dílny psaní, na co si dát pozor, jak s žáky pracovat na schopnosti texty číst a komentovat

- inspirace do začátků: startéry psaní, vlastní pisatelské dovednosti

- psaní různých typů textů, práce s kritérii

- dílna psaní a gramatika 

a to vše s akreditací MŠMT :-) 


Každá zpětná vazba, podle které byl seminář dobrý, mě moc těší. Nejvíc mě ale těší zprávy, podle kterých výuka dává opravdu dětem větší smysl, víc je baví a baví víc také samotné učitele. 

Podrobnosti o kurzu a přihlášky zde:

 https://www.kritickemysleni.cz/nabidka.php?co=kurzy_otevrene&akce=1558266561https://www.kritickemysleni.cz/nabidka.php?co=kurzy_otevrene&akce=1558266561