Dílna psaní

Stručný úvod o DP

Texty a materiály k dílně psaní se rozrůstají, k mému velkému potěšení roste i počet učitelů, které dílna psaní zajímá a snaží se ji zařadit do své výuky. Tady najdete všechny novinky z mé dílny na jednom místě. Budu ráda, když Vám inspirace poslouží ve výuce, pokud budete inspiraci jakkoliv šířit, budu Vám vděčná, když uvedete zdroj :-)

Dílna psaní se stala naprostým základem mojí výuky ČJ na prvním stupni, ale jsem stále vlastně v začátcích, myslím, že ani za deset let nebude mít pojetí dílny psaní úplně pevnou podobu.

Při své výuce vycházím částěčně z pojetí DP programu RWCT, více ale čerpám inspiraci od různých amerických autorů, v neposlední řadě pak z programu Kolumbijské univerzity Teachers College Reading and Writing Project.

Dílnu psaní považuji za přirozený způsob, kterým se děti učí ovládat jazyk, rozumět mu a mít z něj potěšení. Učit se gramatická pravidla dává mnohem větší smysl, když je opravdu potřebujeme použít. Dílna psaní je založena na aktivitě dětí, jejich názor a hlas je tady to, na čem záleží.

S druháky jsme se pustili do psaní "příběhů". Ano, pro své účely používáme prostě jen příběhy, aniž bychom se pouštěli do větších detailů literární teorie, i když na ně přirozeně cestou narážíme. Protože jsou děti zvyklé na dílnu psaní už od první třídy, některé z nich už samozřejmě různé příběhy psaly, tentokrát jsme se ale na ně poprvé zaměřili...

Informační texty patřily k tomu, co se mi letos v dílně psaní s prvňáky zdálo nejjednodušší, taky to dopadlo tak nějak, jak jsem očekávala, a navíc to děti bavilo. Věnovali jsme se jim někdy kolem pololetí.

V tomhle článku se pokusím stručně shrnout to, co jsme s prvňáky v dílně psaní během prvního pololetí vyzkoušeli, jak jsme na to šli. Co se nám podařilo i to, co tak úplně nevyšlo. A jako vždy doufám a věřím, že Vám to bude inspirací. A moje dosavadní zkušenost říká, že snad někomu inspiraci i přináším - a inspirovaní...

S páťáky jsme zvládli celkem úspěšně i poslední povinný text tohoto roku, přesvědčovací texty. Psala jsem je už dřív se čtvrťáky, tenkrát jsme jim říkali texty argumentační. Dneska si myslím, že přesvědčovací je mnohem přesnější a pro žáky na prvním stupni taky dostačující. Ale jak všichni víme, psaní je pro nás pořád tak nové, že si netroufám...

Nejdřív malá zastávka. Proč tomu říkám "osobní příběh", co to vůbec má být? Je to překlad anglického "personal narrative", pojmu, který se v amerických systémech denních dílen psaní používá už mnoho a mnoho let a označuje jeden určitý typ textu, který můžeme se svými žáky psát. Osobní příběh mi pořád zní trošku moc široce, může vyvolávat představu,...

Jste paní učitelka na prvním stupni a přebíráte třídu, která dosud nebyla moc pisatelsky vedena, znala spíš klasické hodiny slohu. Vy byste ale chtěli, aby vaši žáci psali tak, aby to dávalo smysl a hodně se toho naučili. Jak na to? Pokusím se vám trošku poradit a budu doufat, že i vám něco z toho bude ve třídě fungovat.

Mezi základní typy textů, které se v dílnách psaní píší napříč ročníky, patří kromě osobních vyprávění, informačních textů, "how to" (v naší hantýrce se tomu, tuším, říká pracovní postup), ještě texty argumentační (nebo také "názorové psaní" - to zní sice v češtině dost neuměle, ale pro použití na prvním stupni by se to možná hodilo víc. A možná...