Jak zavádět dílnu psaní 2

28.08.2021

V minulém článku jsem Vám navrhla některé postupy, které můžete použít, když s dílnou psaní začínáte jako s úplnou novinkou ve své třídě (https://www.ucimrada.cz/l/jak-zavadet-dilnu-psani/.)

Vaši žáci mají tedy právě teď napsané své úplně první texty. Jeden dva. Jak teď pokračovat? Ráda bych řekla, že odteď už bude Vaše práce o dost snazší, protože texty Vašich pisatelů Vám budou samy nabízet cesty, po kterých se vydat. Sami uvidíte, s čím má většina dětí potíže, co naopak bezvadně zvládají, uvidíte, jaká témata se ve třídě opakují, začnete od dětí dostávat dotazy, které Vás budou navádět, kam dál.

Přesto Vám nabídnu pár věcí, kterými by mohlo být dobré začít, na které se můžete zaměřit už v prvních výtvorech žáků. Něco z toho právě pro Vaši třídu určitě bude nepoužitelné, něco ale určitě ne.

Zaveďte minilekce.

Už v minulých dnech a týdnech jste se drželi formátu DP, ve kterém byl nějaký společný úvod, o kterém hovoříme jako o minilekci. Ty dosavadní ale byly zaměřeny hlavně na nasbírání nějakých nápadů, na zapsání úvodů textů, na kterých se dá dál pracovat. Teď už začněte s minilekcemi, které míří přímo na kvalitu textu.


Minilekce gramatické

Jedním z hlavních cílů DP je to, aby děti uměly psát své vlastní texty pokud možno správně, bez chyb (pozor! Nejde o to, aby natrénovaly to, co chceme my, ale to, co doopravdy potřebují používat! Ale o tom víc třeba zase někdy jindy...). Aby uměly své chyby najít a opravit. Aby uměly používat patřičné pomůcky a přehledy. Jedna z prvních minilekcí by měla být věnována právě tomu.

Co už píšeme správně? Udělejte s žáky soupis toho, co už na začátku ročníku mají znát. Ne úplně podrobně, ale obecně. Např. rozlišujeme tvrdé a měkké souhlásky. Píšeme ve slovech správně u - ú - ů. Píšeme správně vyjmenovaná slova.

Projděte společně použitelné pomůcky. Před tím si promyslete, jak chcete, aby s nimi žáci pracovali. Vystačí si s učebnicí a budou v ní listovat a hledat? Dostanou nakopírované přehledy, které si vlepí do sešitů na DP? Bude ve třídě speciálně určené místo, kde budou různé pomůcky - přehledy, pravidla českého pravopisu, počítač... a tam budou žáci chodit své texty kontrolovat a opravovat? Tohle všechno promyslete, připravte, ukažte dětem, jak s pomůckami pracovat. Nechte je tréninkově několik slov vyhledat. Zdůrazněte, v jakém kroku DP to bude probíhat. Nechte všechny žáky naráz udělat takovou kontrolu textů - těch, které už napsali v minulých dnech.


Minilekce k promýšlení témat

Už v minulých dílnách psaní začaly vznikat seznamy/ zásobníky témat, o kterých můžou žáci psát. Teď je načase děti pomalu směřovat k tomu, že aby byly jejich texty opravdu literární povahy, je potřeba si v tématu vybrat nějaké užší zaměření, úhel pohledu, ze kterého budou text psát. Jako vždy je potřeba modelovat, ukázat dětem, jak na to.

Vyberte tedy (buď vy sami nebo společně ve třídě) jedno téma. K tématu pak


Zkuste pro toto modelování vybrat takové téma, které bude většině dětí blízké. Třeba "můj mazlíček": jak vypadá, jaká je to rasa, jak je velký, jak se o něj musíme starat, co jí, jak často potřebuje venčit, jak je potřeba pečovat o jeho srst, jak se dostal k nám domů, chtěli ho u nás všichni? Byl někdo proti? Vzpomenu si na moment, kdy jsem se díky němu hodně nasmál? Vzpomenu si na moment, kdy někoho u nás doma hodně naštval?

Ukažte žákům, jak si vyberete jen některé z těchto otázek (ty, které spolu nějak souvisejí) a na základě jejich dalšího promýšlení zapište kousek textu.

Někteří žáci budou schopni si podobné otázky (myšlenkovou mapu...) vytvořit rovnou i k jinému tématu, které je zajímá, jiní budou psát podle tohoto "vzoru" - vyberou si svého mazlíčka a některou z nabízených možností, jak svůj text psát. Můžete taky zadat nějaké všeobecnější téma žákům do dvojic, ve kterých ho promyslí, vytvoří otázky, zapíší.


První stylistické minilekce

Vaši žáci už nějaký ten text napsali a vy sami uvidíte, jaké potíže se v textech objevují, na ty se zaměříte. V následujících minilekcích se zaměříte na úplné drobnosti, které ale opravdu pomohou žákům jejich texty vylepšit. Může to být například:

Dost možná taky někteří Vaši žáci napíšou své první texty plné a pak. Jeli jsme do zoo a pak... a pak... a pak... Napište si opět kratičký text s těmihle slovy a společně vymyslete, jak ho přepsat, abyste se jim vyhnuli. On to samozřejmě není problém jen stylistický - až své žáky naučíte, že dobrý příběh nemůže v sobě obsahovat zážitky úplně celého dne, že daleko lepší je zaměřit se na jeden zvláštní moment a ten pořádně rozpracovat, tomuhle problému se vyhnete. To ale nejspíš ještě chvilku potrvá.

Nachystejte si opět krátký text, který bude co nejvěrněji kopírovat to, jak své texty začínají děti. Vymýšlejte společně ve třídě, jak jinak by mohl text začít. Možná děti takhle společně něco napadne, ale mějte pro jistotu různé varianty promyšlené i vy. Co kdyby váš text začínal otázkou, citoslovcem, přímou řečí...


Ukažte dětem, že jejich texty můžou měnit svět

V minulém díle o zavádění dílny psaní jsem navrhovala, abyste žákům ukázali, že i z nich jednou můžou být opravdoví spisovatelé, jejichž díla se budou číst i jinde než ve třídě nebo škole. Teď je ještě potřeba jim ukázat, že psaní je už teď - bez ohledu na jejich věk - velmi mocným nástrojem, který může něco změnit, který jejich názorům může dodat sílu. Až budeme s dětmi psát opravdu dlouho, budeme mít jistě ukázku mocných dětských textů každý. Teď možná budete muset trošku zapátrat někde u kolegů (já například bych ráda použila text, který napsali žáci pod vedením paní učitelky K. Vrtiškové, díky kterému přestaly dodávky ovoce a zeleniny do školy ve Vraném chodit v plastových sáčcích https://www.zsvrane.cz/uspech-ekotymu/), ale možná už příští rok budete mít po ruce nějaký mocný text, díky kterému se třeba děti ve třídě začaly chovat ke spolužákovi jinak než předtím, protože se o něm dozvěděly něco nového, o čem neměly ani tušení. Zkrátka jde o to ukázat, že si opravdu nepíšeme jen tak do šuplíky, ne jen tak pro školu, ale že se učíme něco, co může být k užitku nám i světu kolem nás.


Kromě uvedené konkrétní práce v minilekcích pořád pokračujte v práci na tom, aby měly děti dostatečnou zásobárnu nápadů, aby věděly, o čem psát. Pozor, nejde jen o doplňování seznamu témat jako takových. Měli byste taky žáky začít učit používat jejich "oči spisovatele" - věnovat pozornost i těm nejdrobnějším situacím, které v sobě mají literární potenciál. Můžete jim o nich povědět, když jste je sami zažili mimo školu, můžete na ně upozornit, když nastanou ve škole. Postupně vyzvěte taky děti, aby takové situace se třídou sdílely, pokud si jich všimly. To můžete dělat třeba každé ráno nebo kdykoliv během dne, když na to bude vhodná chvilka. Stačí Vám na to čtyři minuty.


Hodně radosti Vám i Vašim žákům!