Centrum psaní

07.09.2017


V propracovaných systémech dílen psaní je běžné, že ve třídě je tzv. centrum psaní - místo, kde je shromážděno vše, co žáci pro práci potřebují.

V minulém roce jsme pro DP používali jen sešity, do kterých se psaly hrubé i hotové verze, jako pomůcku pro kontrolu pravopisu používaly děti přehledy v učebnicích nebo sešitech. Letos je načase, abychom pracovali ještě důkladněji - dali si například větší práci s revizemi textů, děti by také měly být samostatnější v kontrolování pravopisu.

Proto u nás ve třídě vzniklo také centrum psaní, zatím velmi skromné. Jsou tu papíry pro hrubou a hotovou verzi textů, přehledy kritérií, přehledy pravopisu, mentorské texty.

Centrum psaní je také dalším znakem toho, že psaní má ve třídě důležitou úlohu, že to je něco, čemu stojí za to věnovat velkou pozornost.