Dobrá učitelka!

04.10.2018

"My máme dobrou paní učitelku." "Ta jeho matikářka je fakt dobrá učitelka." "Čeští učitelé učí špatně." "On učí dobře." 

Ano, je celkem běžné slyšet takové a podobné výroky na adresu jednotlivých učitelek a učitelů, říkají je rodiče, žáci, kolegové, do éteru je vypouštějí různí odborníci... Mě ale něčím docela dráždí. Dávají nálepku, kterou většinou nijak dál neupřesňují (je zajímavé, že takový hodnotící výrok můžete slyšet i od lidí, kteří jinak vehementně bojují třeba proti známkování, protože nálepkuje a nepřináší žádnou konkrétní zpětnou vazbu :-) . Kritéria toho, co je to být dobrým učitelem, nemáme. Pokud se někoho zeptáte, kdo je pro něj dobrým učitelem, většinou odpoví něco v tom smyslu, že má rád děti, umí naučit, případně je přísný a spravedlivý... (V lepším případě se dozvíte, že je někdo dobrý učitel, protože učí Hejného matematiku, dělá čtenářskou dílnu atp., ale opravdu nám tyhle informace říkají něco o tom, jak kvalitně někdo učí?) Jde tedy povětšinou o čistě subjektivní hodnocení toho, jak se naše dítě s tou kterou paní učitelkou ve škole cítí, jak se cítíme v interakci s učitelem my jako rodiče. Je zajímavé, že nějaký pokus o standard práce asistenta pedagoga už máme (https://inkluze.upol.cz/ebooks/standard-pap/standard-pap.pdf) , standard učitelské práce nám zatím chybí. 

Co tedy dělat, když se chceme dozvědět, kdo je to dobrý učitel nebo jak se jím máme stát?

Dobrou cestou, jak ukazovat, co asi tak obnáší být dobrým učitelem, je česká verze ceny Global Teacher Prize (https://www.gtpcr.cz/2017/12/28/o-nas/) , kde nejde "jen" o hodnocení učitelovy popularity mezi žáky nebo studenty, ale odborná komise hodnotí práci učitelů na základě důkladného dotazníku i návštěv přímo ve výuce. Na webu ceny se sice o konkrétních kritériích taky mnoho nedočteme, rozhovory s jednotlivými účastníky nám ale dávají docela dobře nahlédnout, jak dobří učitelé o své práci přemýšlejí, co v ní považují za nejdůležitější.

Každý z nás, učitelů, chce jistě svou práci dělat co nejlépe - ale je otázka, co nám má sloužit jako ukazatel toho, jak se nám v tom daří. To, jak se žáci ve třídě cítí? Jaké výsledky mají ve srovnávacích testech nebo v přijímačkách? To, jak se nám daří všechny žáky do výuky vtáhnout? 

V ČR sice obecně platný standard dobrého učitele nemáme, máme ale alespoň "Mezinárodní standard práce učitele RWCT", do kterého osobně občas nahlédnu a řeknu si, na čem bych jako učitelka měla ještě rozhodně pracovat.

Pokud chcete malou inspiraci, jak se stát ještě lepšími učiteli, tady vybírám pár docela jednoduchých bodů, které neznějí nijak zvlášť složitě, ale myslím, že mnoho českých učitelů by se jimi mohlo inspirovat :-) Určitě neplatí jen pro učitele programu RWCT (pokud program neznáte, podívejte se sem https://www.ucimrada.cz/co-nabizim/ )

Dobří učitelé:

- Vytvářejí příležitosti, ve kterých si žáci mohou vyzkoušet nové nápady, myšlenky a dovednosti. (A tím jsou myšleny nové nápady, myšlenky a dovednosti žáka, ne učitele :-)

- Přizpůsobují nábytek ve třídě tak, aby vyhovoval potřebám práce v hodině a umožňoval žákům kontakty a seskupování pro účinnou spolupráci. (Tohle je z nepochopitelných důvodů pořád v některých českých školách neproveditelné... Takže žáci mají kriticky myslet, diskutovat spolu, předkládat ostatním svoje myšlenky, ale jeden druhému do zátylku...)

- Zpřístupňují žákům dodatečné výukové materiály, aby obohatili obsah výuky, a tak povzbuzují žáky k interpretacím (!!!).

- Poskytují dostatečnou prodlevu pro odpovídání a dávají možnost dokončovat odpověď bez učitelova zásahu. (Tohle zní naprosto banálně, že? Možná je ale dobré si uvědomit, kolik času ve výuce doopravdy zní hlas učitele a kolik prostoru mají pro svá vyjádření děti...)

Mezinárodní standard obsahuje daleko více bodů, některé z nich jsou asi i důležitější, ale pokud jste učitel, který chce udělat nějakou drobnou změnu, která může Vaši výuku hodně posunout, mohlo by Vás těchto pár bodů inspirovat a "nakopnout".