Konzultace

11.12.2016


Konzultace je dalším krokem v tvůrčím procesu dílny psaní. Po dokončení první verze textu ho žáci mohou přečíst mně, ale také sobě navzájem. Naslouchající konzultant pak dá autorovi zpětnou vazbu. Řekne mu, co se mu na textu zdá povedené, co ho zaujalo, dá mu ale také doplňující otázky nebo přímo řekne nějaký svůj nápad, jak ještě práci vylepšit. Je pak jen a jen na autorovi, jestli po konzultaci svůj text nějakým způsobem změní, nebo ne.

Tenhle krok dílny psaní je z mého pohledu velmi důležitý, jednak může žákům opravdu hodně pomoci text vylepšit - uvědomí si například, že na některém místě je pro čtenáře (posluchače) velmi nesrozumitelný nebo že se v něm stále dokola opakují určitá slova, což často poznáme, až když svůj výtvor přečteme někomu nahlas.

Zásadní je spolupráce žáků i to, že moje role v tuhle chvíli není nijak nadřazená roli dětí. Poskytuji dětem zpětnou vazbu podobným způsobem, jako oni samy sobě navzájem a můj názor má stejnou váhu, jako názor všech členů třídy. Děti, které jsou v roli konzultantů, se učí aktivně naslouchat, protože vědí, že nestačí spolužákovi říct jen "Bylo to dobrý", ale že se od nich očekává, že budou schopni konkrétně říci, co je v textu zaujalo a proč. A samozřejmě tím získavají cenné zkušenosti i pro své vlastní psaní.

V této fázi má také své místo kontrola pravopisu, tu provádějí žáci společně se mnou. Poté, co jim tužkou vyznačím špatně napsaná slova, přepisují žáci už text načisto a pokud možno bez chyb. Mohou k tomu používat samozřejmě pomůcky typu přehled vyjmenovaných slov atp. Myslím, že většina dětí má tuto fázi přípravy textu docela ráda, jsou rády, že mohou svůj výtvor zveřejnit. Někteří žáci se moc nehrnou do čtení před celou třídou, minikonzultsce se ale účastní všichni, takže žádný text nezůstane úplně bez odezvy a každý se někdy dostane k hlasitému čtení.

Pro konzultaci máme ve třídě vyhrazené místo, kde jsou různé pomůcky atd.
Pro konzultaci máme ve třídě vyhrazené místo, kde jsou různé pomůcky atd.