Základní principy

04.01.2017

Rozhodla jsem se je stručně sepsat, protože chápu, že je to mírně nepřehledné.

1) Dílna psaní je prostor vyhrazený autentickému psaní dětí, které by co nejvíce mělo vycházet z jejich potřeb, zájmů, nálady... Nejde o různá (byť zajímavá) pisatelská cvičení, která jsou pro celou třídu stejná. Díky dílně psaní by děti měly pocítit, že jejich názor, jejich hlas má nějakou váhu.

2) Aby měla dílna psaní smysl, musí probíhat dostatečně často, několikrát týdně.

3) Aby se děti mohly do psaní opravdu ponořit, měly by mít k dispozici alespoň 30 minut (samozřejmě záleží, o jak staré děti jde a jestli DP už znají, nebo teprve začínáme...)

4) Učitel si pro DP chystá minilekce, které by měly posouvat dětské výkony dál, což také činí při hovorech s jednotlivými žáky nad jejich texty.

5) Důležité je, aby děti při práci prošly všemi potřebnými kroky: hledáním námětu, psaním první verze, konzultací a revizí textu, psaním druhé verze, publikováním.