Dílna psaní

Stručný úvod o DP

Texty a materiály k dílně psaní se rozrůstají, k mému velkému potěšení roste i počet učitelů, které dílna psaní zajímá a snaží se ji zařadit do své výuky. Tady najdete všechny novinky z mé dílny na jednom místě. Budu ráda, když Vám inspirace poslouží ve výuce, pokud budete inspiraci jakkoliv šířit, budu Vám vděčná, když uvedete zdroj :-)

Dílna psaní se stala naprostým základem mojí výuky ČJ na prvním stupni, ale jsem stále vlastně v začátcích, myslím, že ani za deset let nebude mít pojetí dílny psaní úplně pevnou podobu.

Při své výuce vycházím částěčně z pojetí DP programu RWCT, více ale čerpám inspiraci od různých amerických autorů, v neposlední řadě pak z programu Kolumbijské univerzity Teachers College Reading and Writing Project.

Dílnu psaní považuji za přirozený způsob, kterým se děti učí ovládat jazyk, rozumět mu a mít z něj potěšení. Učit se gramatická pravidla dává mnohem větší smysl, když je opravdu potřebujeme použít. Dílna psaní je založena na aktivitě dětí, jejich názor a hlas je tady to, na čem záleží.

Kritéria

03.10.2017

Pro letošní rok jsem upravila kritéria pro dílnu psaní. Jsou obecná, protože až se budeme zabývat psaním různých žánrů (osobní příběh, informační text...), budou kritéria přímo k těmto textům.

Centrum psaní

07.09.2017

V propracovaných systémech dílen psaní je běžné, že ve třídě je tzv. centrum psaní - místo, kde je shromážděno vše, co žáci pro práci potřebují.

Rozhodla jsem se je stručně sepsat, protože chápu, že je to mírně nepřehledné.

Minilekce

27.12.2016

Skoro každá hodina dílny psaní začíná tzv. minilekcí. Ta trvá zhruba deset minut a má dětem pomoci vylepšit jejich psaní. Týká se různých aspektů textu nebo něčeho, co se zrovna vyjeví jako aktuální téma (některé děti například vyráběly v DP plakáty, jedna minilekce byla tedy zaměřena na to, jaké informace vlastně na plakátu bývají a proč jsou...

Konzultace

11.12.2016

Konzultace je dalším krokem v tvůrčím procesu dílny psaní. Po dokončení první verze textu ho žáci mohou přečíst mně, ale také sobě navzájem. Naslouchající konzultant pak dá autorovi zpětnou vazbu. Řekne mu, co se mu na textu zdá povedené, co ho zaujalo, dá mu ale také doplňující otázky nebo přímo řekne nějaký svůj nápad, jak ještě práci vylepšit....

Píšu sice, že psaní hrubé verze textu je krokem tři. Zpočátku to tak v naší dílně psaní bylo. První dva kroky se ale momentálně u většiny dětí prolínají v jednom kroku, většina z nich upustila od využívání myšlenkové mapy k rozpracování námětu. Využíají k tomu spíš "minikonzultaci" se mnou nebo se spolužáky, většina z nich ale rovnou píše. Druhá...

Celý proces v dílně psaní začíná hledáním námětu, přemýšlení o tom, o čem bych chtěl a mohl něco napsat. Zatím se mi zdá, že je to jeden z nejtěžších momentů celého tvůrčího procesu, pro děti i pro mě jako učitelku a jejich průvodkyni celým procesem. Mým cílem je, aby každý žák dokázal v sobě objevit svou vlastní potřebu písemně se...

"Vážení spisovatelé, napište MI teď prosím všichni vynikající dílo o podzimu. Protože to mě teď ohromně zajímá. Napište to laskavě jako popis. Pište krasopisně, bez chyb a laskavě mi v tom neškrtejte. A stihněte to během následujících pětačtyřiceti minut. Začněte teď." Zní to dost absurdně? Mně tedy ano. Přesto, mám pocit, takhle nebo podobně často...